Romerike Gammelbilklubb

Nytt om LMK forsikring

E-post Skriv ut

Til LMK-klubbene

  08.02.2017

LMK har sagt opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge AS.

Styret i LMK vedtok 26.01.2017 å si opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge AS. Da det har vært sprikende informasjon og spekulasjoner rundt forsikringsordningen i senere tid, ser LMK derfor nødvendigheten av at våre eierklubber gjøres kjent med dette. Omstendighetene rundt oppsigelsen kan vi foreløpig ikke kommentere ytterligere.

LMK-forsikringen vil bli videreført, og dette får ingen umiddelbare konsekvenser for dem som allerede har en LMK-forsikring. LMK vil komme med ytterligere informasjon når dette foreligger, og nytegning av LMK-forsikring vil derfor inntil videre fortsette som normalt.

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

 

Romeriksmarkedet 2017

E-post Skriv ut

16298657_1185059014877173_7704049171939068672_n

 

ROMERIKSMARKEDET 2017

E-post Skriv ut
Romeriksmarkedet 2017 arrangeres 9. og 10. juni på Kulmoen Travbane. Selgere kan begynne å rigge seg opp torsdag 8. juni fra kl. 1700. Se LMK's terminliste for nærmere opplysninger.
 

Letohallen 2016?

E-post Skriv ut

Her er noen bilder fra Letohallen 2010. Letohallen ønsker at vi kan gjennoppta samarbeidet fra denne tida, og inviterer oss til og delta på antik og samlermessa i Letohallen den 11-13 mars.
Er jo tidlig på sessongen dette, så ser for meg at mange enda ikke har tatt frem hobby kjøretøyet!
Lufter derfor interessen for deltagelse, vi trenger 25-30 kjøretøy for og lage en tilfredsstillende "mini" utstilling.
Dedt vil være mulig og levere/hente kjøretøyene over flere dager, slik at vi ikke blir fullt så vær avhengig, mars kan jo være uforutsigbar!
Gi meg en kommentar her om du synes vi skal prøve og få til dette, og om du eventuelt kan stille med kjøretøy.

P9100643
Les mer …
 

VIKTIG FOR DERE MED LMK FORSIKRING

E-post Skriv ut

Verdifastsettelse:

I den senere tid har markedsverdien på en rekke veterankjøretøyer steget kraftig. For at du skal unngå underforsikring på kjøretøyet ditt, er det viktig at du følger med på verdiutviklingen og melder fra til LMK når du mener det er behov for å øke verdien.

Som kjent deler vi Helforsikring og Blivende Klassiker inn i to grupper; kjøretøyer med verdi inntil kr 250.000,- og de med høyere verdi. Både for kjøretøyer i gruppen inntil kr 250.000,- hvor verdien øker utover maksimalgrensen og kjøretøyer i gruppen over kr 250.000,- som øker utover den satte verdien, må eier selv passe på og melde fra til LMK dersom man mener at markedsverdien på kjøretøyet har oversteget maksimalgrensen for premiens beregning.

La oss ta et eksempel:

Da forsikringen ble tegnet, var forsikringssummen på kjøretøyet satt til kr 400.000,-. Nå, en del år senere har markedsverdien øket til kr 800.000,-. Dersom ikke eieren av kjøretøyet sørger for å øke forsikringssummen til kr 800.000,- og det inntreffer en skade, vil maksimalt erstatningsbeløp være kr 400.000,-. Ved en mindre skade, la oss si på kr 100.000,-, kan erstatningen fra forsikringen bli avkortet til kr 50.000,-. Dette fordi maksbeløpet på kr 400.000,- nå er 50 % av kjøretøyets verdi. Eieren er altså selvassurandør for halve kjøretøyets verdi, og eieren må derfor selv stå for sin halvdel av skadekostnaden.

Det er eierens fulle ansvar å sørge for at kjøretøyet til enhver tid har korrekt forsikringssum. Forsikringssummen vil ikke representere forsikringsverdien ved en eventuell skade. Summen angir kun maksimal forsikringsverdi. Forsikringsverdien ved skade tilsvarer markedsverdien vurdert på skadetidspunktet. Med markedsverdi menes normal omsetningsverdi i Norge, godkjent av forsikringsselskapet. Der det kan være grunnlag for avvikende forsikringsverdi internasjonalt, vil den internasjonale forsikringsverdien kunne legges til grunn såfremt dette kan dokumenteres av forsikringstaker.

Vi anbefaler at du tar en titt på forsikringspolisen din og kontroller om markedsverdien på kjøretøyet ditt er korrekt. Er du i tvil om verdien, så kan du sikkert få hjelp til fastsettelse av denne ved å kontakte din LMK-tilsluttede klubb. Verdien endrer du ved å melde fra til LMK.

Vennlig hilsen

LMK

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste > Siste >>

Side 1 av 10

Innlogging

Brukernavn er medlemsnummer!Et bilde fra albumet

Romeriksløp...
Image Detail